drėskėjas

drėskėjas
2 drėskė́jas, -a smob. (1), drėskė̃jas K 1. kas dreskia: Geras tu stogo drėskė́jas, bet pamatysim, koks būsi dengėjas Jnšk. 2. plėšikas: Jog čionai nekalbas apie sūnus, kreivai prisiekiančius, ... drėskėjus ... ir kitais prastojimais subjaurintus MP64. Neprileidžiam večerosp (= večeriosp?) jo šventosp ... vagių, drėskėjų PK208.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • drėskėjas — 1 drėskėjas sm. LBŽ(P) žr. drėskė 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”